Materiał Partnera

Na czym polega obróbka uzębień?

Na czym polega obróbka uzębień?

Obróbka uzębień może odbywać się metodą kształtową, obwiedniową i kopiową. Optymalne parametry obróbki mają ogromny wpływ na parametry uzębienia. Koła zębate to bardzo ważny element w przekładniach – odpowiadają bowiem za przenoszenie mocy, a ich współpraca zależna jest właśnie od właściwego ukształtowania zębów. Koła powstają w procesie toczenia, a obróbka odbywa się jeszcze przed utwardzeniem.

Kilka słów o kołach zębatych

Klasę różnych parametrów i wielkość kół zębatych opisuje norma DIN 3962. Koła zębate mnoga różnić się między innymi pod względem liczby zębów i ich szerokości oraz wysokości, a także średnicy podziałowej, wierzchołkowej oraz podziałek obwodowych i zasadniczych. Materiał, z jakiego powstają koła, zawsze musi mieć odpowiednie parametry wytrzymałościowe, tak aby koła zębate nie uległy wykruszeniu lub wyłamaniu podczas pracy przekładni. Najczęściej stosuje się stale węglowe, stopowe i żeliwa, a do przekładni o niewielkich obciążeniach także tworzywa sztuczne.

Koła zębate można podzielić na koła stożkowe i walcowe, przy czym obydwa typy mogą mieć uzębienie wewnętrzne lub zewnętrzne. Koła stożkowe i walcowe dzielą się dodatkowo na proste, skośne i łukowe. Dystrybutor obrabiarek konwencyjnych i numerycznych JAZON przy obróbce kół zębatych walcowych stosuje frezowanie, dłutowanie, struganie oraz szlifowanie, a wobec kół stożkowych głównie struganie oraz frezowanie. Przedsiębiorstwo dysponuje obszernym parkiem maszynowym wyposażonym w nowoczesne narzędzia do obróbki.

Metody obróbki uzębień

Jak wspomniano wcześniej, obróbka uzębień może odbywać się metodą kształtową, kopiową lub obwiedniową, które różnią się głównie zastosowanymi przyrządami właściwymi dla typu uzębienia. W technice kształtowej narzędziem może być nóż dłutownicy, frez modułowy krążkowy lub trzpieniowy. Technika kształtowa najczęściej stosowana jest wobec kół walcowych, charakteryzujących się jednolitym zarysem wrębu.

W przypadku kół stożkowych o dużych modułach stosuje się technikę kopiową, która polega na nadawaniu określonego kształtu uzębienia poprzez odwzorowywanie kształtu zarysu wzorca. Z kolei metoda obwiedniowa wykorzystywana jest zarówno wobec kół walcowych, jak i stożkowych. Polega na współpracy dwóch kół, spośród których jedno jest narzędziem a drugie materiałem. Kształt uzębienia uzyskiwany jest poprzez obwodzenie go przez kolejne pozycje krawędzi skrawającego koła. Oprócz tego stosuje się także różne techniki obróbki mechanicznej, które mają na celu uzyskanie dokładności wymiarowej i wygładzenie powierzchni.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję